Pracovný tím

 

Na príprave a realizácii súťaže sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia a externí pracovníci:

Realizačný tím

Mgr. Andrej Šijak
koordinátor súťaže 

špecialista na projekty a vzdelávanie
 (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)


Mgr. Veronika Páričková
autor súťažných otázok

špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
 (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

MSc. Jana Rajnohová
autor súťažných otázok

špecialista na projekty a vzdelávanie
 (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)

 

Bc. Eszter Turčániová
autor súťažných otázok

externý praktikant (Technická univerzita vo Zvolene)
 

Ing. Marek Hubáček
WEB vývojár
DATACENTRUM - rezortné stredisko enviro dát a info služieb (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

Odborní garanti

Ing. Dorota Hericová

odborný garant

špecialista - ovzdušie

 (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)

 

Ing. Radoslav Virgovič

odborný garant

špecialista - ovzdušie a zmena klímy

 (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)