Pracovný tím

 

Na príprave a realizácii súťaže sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia a externí pracovníci:

 

Mgr. Ingrid Karolyová  Moravčíková, PhD.
koordinátor súťaže 

Vedúca oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania


Jarmila Zajacová  Ing. 
autor súťažných otázok

špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

Mgr. Andrej Šijak
autor súťažných otázok

Špecialista na projekty a vzdelávanie
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)

 

Mgr. Barbora Mistríková
autor súťažných otázok

Špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 

Ing. Marek Hubáček
WEB vývojár
DATACENTRUM - rezortné stredisko enviro dát a info služieb (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica)
 


 

externí pracovníci:


PhDr. Maria Krasnohorská
Odborný garant XIII. ročníka olympiády 

Generálna tajomníčka SK UNESCO