AKTUÁLNE

Mladí reportéri pre životné prostredie
v medzinárodnej súťaži zaujali témami a obhájili vynikajúce výsledky

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu
a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech - získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na výborné druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta. Slovensko je do programu zapojené ako jediná krajina z krajín V4. Program na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje sieť Špirála. Výsledky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani.
http://www.mladireporteri.sk/

      

XI. ročník celoslovenskej súťaže pre materské, základné i stredné školy bol uzavretý. Do súťaže sa prihlásilo 58 školských kolektívov so svojimi projektami. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke súťaže ProEnviro.


 

EnvirOtázniky 2016/2017 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 10.3. 2017
Uzávierka súťaže 10.4. 2017
Vyhodnotenie súťaže máj 2017 
Vyhlásenie výsledkov máj 2017
Odovzdávanie cien jún 2017

 

XII. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 40 otázok nasledovných oblastí:

Nižšie bezstavovce Vyššie bezstavovce
Ryby, obojživelníky, plazy Vtáky a cicavce