AKTUÁLNE
XI. ročník celoslovenskej súťaže je uzavretý. V priebehu prvého aprílového týždňa zverejníme výsledky súťaže ako aj správne odpovede na jednotlivé otázky olympiády. Ďakujeme, že ste sa do súťaže zapojili a tešíme sa opäť o rok :)

 

 

 

 

 

      

XI. ročník celoslovenskej súťaže pre materské, základné i stredné školy bol vyhlásený. Do projektovej súťaže sa môžete zapojiť do konca mája 2016 a vyhrať zaujímavé vecné ceny. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke súťaže ProEnviro.


 

EnvirOtázniky 2015/2016 - celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Spustenie súťaže 2. február 2016
Uzávierka súťaže 22. marec 2016
Vyhodnotenie súťaže apríl 2016
Vyhlásenie výsledkov máj 2016
Odovzdávanie cien jún 2016

 

XI. ročník olympiády o životnom prostredí pozostáva zo 60 otázok nasledovných oblastí:

Rastliny lúčnych ekosystémov Rastliny dažďových pralesov
Rastliny lesných ekosystémov Invázne rastliny
Rastliny horských oblastí Machy a lišajníky